Reference

zařazení: rok realizace: 


Cementárna Slantsy, Rusko-2014

Generální oprava vyzdívek v cementárně v Rusku proběhla od 3/4 2014.Cílem generální opravy, bylo navrhnout co v největší míře nové vyzdívky z pálených žáruvzdorných materiálů namísto poškozených žárobetonových vyzdívek. V místech, kde je nutná monolitická vyzdívka byl zvolen primárně LCC žárobeton odolný alkáliím do 1400°C s přídavkem SiC, které eliminuje tvorbu nálepků.Rozsah opravy byl zvolen tak, aby ho bylo možné zrealizovat během měsíční odstávky

Rozsah prací:

 


« zpět | přehledTEPLOTECHNA DIS s.r.o. Olomouc
Litovelská 553/26, 77900 Olomouc, Czech Republic tel: + 420 582 770 390-399